Desinfekt

Reinigers en ontvetters
Desinfekt

DESINFECTIEMIDDEL VOOR OPPERVLAKKEN, APPARATUUR EN GEBRUIKSVOORWERPEN

Algicide, bactericide en fungicide. 

Toelatingsnummer: BE-REG-00452.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Toepassingen Desinfekt

Producttypes 2 en 4. Desinfekt is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:

 • Oppervlakken, op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
 • Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

 

Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor:

 • oppervlakken (met uitzondering van TBC-afdelingen), isolettes, oppervlakken en apparatuur in keukens, toiletten en overig sanitair, instrumentarium (uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie).

Gebruiksaanwijzing

 • De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
 • Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 0,8% (8ml/1L). Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
 • Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld. Opmerking: Desinfekt wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van Desinfekt kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

Technische Informatie

Desinfekt
Reinigers en ontvetters
Desinfekt

DESINFECTIEMIDDEL VOOR OPPERVLAKKEN, APPARATUUR EN GEBRUIKSVOORWERPEN

 • Smeltpunt/smelttraject: 0°C.
 • Kookpunt/kooktraject: 78°C - 100°C.
 • pH: 7,5.
 • Dampspanning (20°C): 2332 Pa.
 • Relatieve dichtheid (20°C): 0,990 kg/L.
 • Fysische toestand (20°C): vloeibaar.
 • Wateroplosbaarheid: Volledig.
 • Geur: Kenmerkend.
 • Viscositeit (20°C): 1.